Masterveil en Prodoor realiseren in het voorjaar van 2019 mede de nieuwbouw van Hanos Hengelo

De producten van Masterveil onderscheiden zich van de conventionele systemen in maatwerk en met name in verbruik.

Energiebesparing tot 50% is mogelijk en wordt aangetoond door praktijkervaringen en wetenschappelijke berekeningen.

Voor het bedwingen van luchtvochtigheid bij zeer grote temperatuurverschillen tussen een twee ruimten is Masterveil zelfs onnavolgbaar. Luchtvochtigheid in vriescellen leidt tot ijsvorming met als gevolg dat apparatuur bevriest. De neerdalende neerslag leidt tot gladde vloeren en waardoor levensgevaarlijke situaties voor mens en product ontstaan, zeker in het geval van logistiek verkeer met gemotoriseerd materieel.

Aanbieders van conventionele systemen stunten met scherpe prijzen maar verstrekken geen informatie over de hoge energierekeningen in vergelijking met de producten van Masterveil.

Prodoor adviseert de voorschrijvende markt om in het belang van de eindgebruiker ook de veel kortere terugverdientijd t.o.v. conventionele systemen mee te nemen in de besluitvorming.

Bij Hanos Hengelo worden Masterveil producten toegepast voor temperatuur en geurscheiding in het winkelgedeelte als ook voor de doorgangen voor de koel en vriesopslag.

Meer info?
Bekijk hier de YouTube video.

 

2019-12-16T10:54:15+00:00