Prodoor ontvangt opnieuw een talent op haar Prodoor campus

Marco de Jong studeert in het komende schooljaar af als student Commerciële Economie aan de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Dit talent zal zich naast zijn studie richten op de acquisitie van nieuwe eindgebruikers in de voedingsindustrie, en zal gedurende de stageperiode en bij indiensttreding deze nieuwe eindgebruikers gaan bezoeken. Succes Marco!
2020-08-31T18:38:13+00:00