Prodoor goes Maritiem

Aan een relatie op Urk leverde Prodoor onlangs haar eerste koel-vriesdeur welke is toegepast op een vissersboot. Met name de nauwkeurige opname van de inbouwvoorzieningen is daarbij essentieel.

 

 

2019-12-16T10:54:42+00:00